Coraz skuteczniejsze negocjacje w mieszkaniówce

Opierając się na transakcjach z pięciu największych rynków mieszkaniowych w Polsce Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. wyznaczył średnią różnicę pomiędzy cenami ofertowymi oraz transakcyjnymi.

W kwietniu bieżącego roku przeciętna bezwzględna różnica pomiędzy tymi stawkami łącznie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku wyniosła 16 756 zł. Tym samym osiągnęła ona najwyższy poziom od początku 2010 r. W ubiegłym miesiącu najwyższy upust, jaki udało się wynegocjować kupującemu wyniósł prawie 400 tys. zł i stanowił blisko jedną trzecią wyjściowej stawki. Najniższa dotychczas wartość obliczanej różnicy została odnotowana w grudniu minionego roku, kiedy to ostateczne ceny były średnio niższe o 9 175 zł od ich początkowych poziomów.

Taki rozwój wypadków nie musi jednak koniecznie świadczyć o tym, że osoby sprzedające mieszkania godzą się obecnie na większe ustępstwa w trakcie negocjacji. Opisana sytuacja może być za to efektem poprawy na rynku oraz większej wiary kupujących w ich możliwości finansowe. Osoby o zasobniejszym portfelu przekonane, że ceny osiągnęły już atrakcyjny poziom powróciły na rynek nieruchomości. Warto tutaj przywołać wydarzenia z ostatnich dwóch lat. Z nadejściem kryzysu finansowego i wywołanym przez niego zastoju w nieruchomościach – najtrudniej było znaleźć chętnych właśnie na duże jednostki mieszkalne. Z kolei zainteresowanie lokalami średniej wielkości lokalami obniżyło się w najmniejszym stopniu. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej również i sektor większych mieszkań zaczął łapać drugi oddech. Obecnie, gdy wskaźniki ekonomiczne zaczynają przyśpieszać, a na rynek nieruchomości powróciła stabilizacja – duże lokale częściej są przedmiotem transakcji. Trzeba zaznaczyć, że upust na poziomie kilku procent w wypadku większych mieszkań, o wyższej cenie całkowitej może stanowić już znaczną kwotę bezwzględną. Z tego też względu wzrost przeciętnej kwoty stanowiącej różnice pomiędzy stawkami początkowymi, a transakcyjnymi można traktować, jako rezultat między innymi większej liczby dużych lokali zmieniających właściciela.

Średnia różnica między ceną transakcyjną a ofertową mieszkań w zł (w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku)

01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011
-15 214 -12 465 -12 883 -13 868 -11 838 -9 706 -14 050 -13 764 -14 942 -11 907 -11 210 -9 175 -14 270 -16 615 -16 363 -16 756

Źródło: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych firmy Emmerson S.A.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj