Fasada jak płuca budynku – fotokataliza w farbach

Ściany zewnętrzne budynków narażone są na niszczące działanie zanieczyszczeń miejskich i przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu zjawiska fotokatalizy w farbach elewacyjnych TYTAN EO i TYTAN EOS firmy Selena, fasady zyskują samoczyszczącą warstwę chroniącą kolor przez wiele lat.

Fotokataliza to następujący pod wpływem światła proces reakcji chemicznej, powodujący redukcję i utlenianie zabrudzeń. Aktywnym związkiem w tym procesie jest dwutlenek tytanu (TiO2). Rozdrobniony do wielkości nanocząsteczek wykazuje się wyjątkowymi właściwościami fotokatalicznymi oraz zdolnościami do neutralizowania zanieczyszczeń gazowych i przemysłowych, takich jak: szkodliwe składniki spalin, tlenki siarki i azotu czy opary benzyny. TiO2 jako składnik farb elewacyjnych TYTAN EO i TYTAN EOS sprawia, że pokryte nimi powierzchnie charakteryzują się wyjątkową odpornością na zabrudzenia, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zdolnością do samoczyszczenia.

Fotokataliza dla czystej fasady

Produkowane przez firmę Selena farby elewacyjne TYTAN EO i TYTAN EOS z efektem fotokatalizy to innowacyjne produkty na bazie zolu kwasu krzemowego (TYTAN EO) i żywicy silikonowej (TYTAN EOS). Wykazują one aktywność fotokatalityczną, przebiegającą cyklicznie w czasie oddziaływania światła na powłoki malarskie. Pod wpływem pobudzanej przez światło cyklicznej reakcji dwutlenku tytanu pomalowane nimi podłoże staje się podatne na usuwanie brudu suchego z powierzchni powłoki. Procesy te zachodzą w pełni po upływie wymaganego okresu ekspozycji na światło (zazwyczaj waha się on pomiędzy 12 a 24 h). Fotokataliza przebiega bez względu na brak bezpośredniego nasłonecznienia (zachodzi również przy promieniowaniu UV w okresie zachmurzenia oraz w obecności światła sztucznego). Zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z zaawansowanymi technologicznie powłokami z zawartością TiO2 ulegają utlenieniu i przekształcane są w substancje nieszkodliwe dla środowiska. Eliminacja zanieczyszczeń z fasady przebiega przede wszystkim dzięki opadom atmosferycznym, które spłukują utlenione zabrudzenia z powierzchni ścian. Fasady pokryte farbami wykazującymi właściwości fotokatalityczne mają niebagatelny wpływ na poprawę jakości otaczającego nas powietrza. Olbrzymią zaletą powierzchni samoczyszczących są także walory estetyczne – pozostają one piękne i czyste znacznie dłużej, niż te pokryte farbami produkowanymi w technologii tradycyjnej. Zastosowanie farb elewacyjnych TYTAN EO i EOS z efektem fotokatalizy wzmacnia trwałość koloru a więc wydłuża czas między cyklicznymi pracami remontowymi, co wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji budynków.

Trwałe piękno tkanki miejskiej

Nawierzchniowe farby TYTAN EO i EOS z efektem fotokatalizy przeznaczone są do wymalowań zarówno pierwotnych jak i renowacyjnych wszelkich wysezonowanych podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo – wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, zolokrzemowe i akrylowe, a także beton i płyty gipsowo – kartonowe. Farby te mają one bardzo dobre właściwości kryjące i nie pozostawiają smug na malowanych powierzchniach. Dzięki obecności krzemionki koloidalnej tworzą powłokę o podwyższonej przepuszczalności pary wodnej. Niskoalkaliczny odczyn PH sprawia, że są także odporne na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, jak np. kwaśne deszcze. Ze względu na swoje wyjątkowe parametry, farby elewacyjne TYTAN EO, zostały wybrane do tworzenia olbrzymich malowideł w tegorocznej edycji odbywającego się w Poznaniu Festiwalu Murali Outer Spaces, którego mecenasem głównym była firma Selena. Fasady wytypowanych budynków poznańskiej przestrzeni miejskiej zostały pomalowane farbami zolokrzemowymi marki TYTAN EO. Dzięki silnym właściwościom kryjącym i bogatej palecie kolorów farb TYTAN EO, powstałe dzieła urban artu wpisały się na stałe w tkankę miejską Poznania – nadając starym budynkom nowe, artystyczne oblicze.

Farba elewacyjna EO zolokrzemowa z efektem fotokatalizy jest wyjątkowo innowacyjną nawierzchniową farbą zolokrzemową na bazie zolu kwasu krzemowego. Dzięki krzemionce koloidalnej i dodatkowemu wykorzystaniu efektu fotokatalizy farba elewacyjna EO tworzy powłokę samoczyszczącą, o podwyższonej przepuszczalności pary wodnej. Pod wpływem światła padającego na pomalowaną powierzchnię zachodzą reakcje utleniające i rozkładające różnego rodzaju zabrudzenia organiczne, zabrudzenia samoczynnie odpadają. Farba EO charakteryzuje się niskoalkalicznym odczynem pH=8,0-9,0 oraz niską nasiąkliwością powierzchniową. Jest wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO2. Farba EO zawiera środki glono- i grzybobójcze zabezpieczające przed korozją mikrobiologiczną.

Farba elewacyjna EOS silikonowa z efektem fotokatalizy jest nowoczesną, zaawansowaną technologicznie farbą na bazie dyspersji silikonowej z dodatkiem wypełniaczy najnowszej generacji. Dzięki wykorzystaniu efektu fotokatalizy farba tworzy powłokę samoczyszczącą. Nanocząstki dwutlenku tytanu (TiO2) mają rewelacyjne właściwości fotokatalityczne! Receptura farby elewacyjnej EOS wykorzystuje zdolności uzyskiwania wyjątkowo małych cząstek TiO2 rzędu paru nanometrów. Pod wpływem cyklicznej reakcji dwutlenku tytanu wzbudzanego przez światło podłoże jest podatne na usuwanie brudu suchego z powierzchni powłoki. Zaawansowana technologicznie powłoka fotokatalityczna z wykorzystaniem TiO2 ma właściwości samoczyszczące, bakteriobójcze, antystatyczne i jest mocnym filtrem UV.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj