Realny Wymiar Energii – tylko z inteligentnym licznikiem

© depositphotos

© depositphotos

Optymalne zużycie energii elektrycznej leży w dobrym interesie nas wszystkich. Jako użytkowcy skorzystamy płacąc niższe rachunki, a jako obywatele przyczynimy się do ochrony środowiska w naszym kraju. Zanim jednak staniemy się inteligentnymi konsumentami prądu niezbędna będzie transformacja istniejących w Polsce sieci energetycznych na bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Gdybyśmy dokładniej rozejrzeli dokoła, z pewnością zauważylibyśmy lokalne inwestycje w nowe technologie produkcji, przesyłu i odczytu energii elektrycznej. Dla przykładu mieszkańcy Pragi Południe do końca 2015 roku dostaną do swojej dyspozycji 100 tysięcy inteligentnych liczników prądu instalowanych w ramach programu Realny Wymiar Energii przez RWE Stoen Operator.

Efektywność energetyczna według wytycznych

Wymiana starych liczników na liczniki inteligentne oraz inne inwestycje w przestarzałą sieć energetyczną związane są z wytycznymi Unii Europejskiej, która rekomenduje dla Polski wzrost efektywności energetycznej o 20 procent. Oznacza to, że w najbliższym czasie wszyscy powinniśmy stać się bardziej świadomymi konsumentami prądu, a odczyty licznika powinny kształtować nasze codzienne zachowania. Ma to niebagatelne znaczenie w obliczu prognozowanego zwiększenia zapotrzebowania na moc w naszym kraju, a szczególnie w naszych największych miastach.

Jednak zmiana starych przyzwyczajeń dotyczących energochłonnych działań w domu, takich jak pranie, odkurzanie czy używanie kuchenki elektrycznej wcale nie przychodzi łatwo. Dzięki kampanii edukacyjnej „Inteligentna Energia RWE”, w trakcie której konsumenci prądu mogli analizować odczyty liczników w swoich domach, wielu z nich przekonało się, że znacznie korzystniej jest je po prostu przenieść poza godziny szczytu. Badania wykazują, że gdyby wszyscy mieszkańcy Warszawy postąpili podobnie, to udałoby się zredukować zapotrzebowanie na moc o 18MW, a roczna emisja CO2 spadłaby o 2600 ton. Jest zatem o co kruszyć kopie.

Siła w systemie inteligentnego opomiarowania

Choć rola inteligentnych liczników w optymalizacji zużycia prądu jest bardzo istotna, to jednak same niewiele by zdziałały gdyby nie były częścią większego systemu inteligentnego zarządzania siecią dystrybucyjną energii elektrycznej. Trzeba wiedzieć, że dane z odczytu licznika są przekazywane kablami niskiego napięcia (tymi samymi, którymi prąd dociera do naszych mieszkań) do zainstalowanych w stacjach energetycznych koncentratów danych. Transmisja danych nie odbywa się jednak natychmiastowo, a z 24 godzinnym opóźnieniem, za pomocą modemów, routerów komunikacyjnych oraz specjalnie dedykowanego programu informatycznego.

Do tego dane dotyczące zużycia są zaszyfrowane, a ich przechowywanie podlega takiej samej ochronie prawnej, jak przechowywanie danych osobowych. Będą one zatem udostępniane jedynie użytkownikowi oraz sprzedawcy energii elektrycznej, z którym podpisał umowę. Firma RWE Stoen Operator, która dokonała wymiany licznika, będzie jedynie posiadać informację o tym, czy w danym dniu miał miejsce pobór energii, czy nie. Obecnie nie ma także możliwości technicznych do bieżącego monitorowania poboru energii w domu klienta, ani tym bardziej do stwierdzenia, z jakich dokładnie urządzeń elektrycznych korzystał. Dodajmy, że wymiana liczników odbywa się na koszt RWE Stoen Operator, a przyszły użytkownik nie ponosi w związku z tym żadnych opłat, ani nie musi podpisywać nowej umowy z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej.

Koniec prognozowania, czas na realne pomiary

Najbardziej oczywistą dla klienta zmianą po wymianie zwykłego licznika na inteligenty, będzie sposób rozliczania się ze sprzedawcą energii elektrycznej. W końcu będzie można zrezygnować z prognozowania zużycia i przejść na rozliczenia na podstawie rzeczywistych odczytów licznika. W ten sposób konsumenci energii elektrycznej będą bardziej świadomi jej realnego zużycia w swoich gospodarstwie domowym. Ponadto w trakcie analizy odczytu liczników będą w stanie określić swoje potrzeby i dostosować do nich odpowiednią taryf ę z oferty sprzedawcy prądu. Inteligentne liczniki to także szansa dla prosumentów, którzy w końcu będą mogli dokonać pomiaru wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej i właściwie się za nią rozliczyć.

Jeśli chodzi o wykorzystanie inteligentnych liczników w praktyce, to potrzebne będzie przeczytanie instrukcji obsługi dołączonej do każdego urządzenia. Dzięki uważnej lekturze z łatwością uda się zlokalizować stałą impulsową licznika, czyli małą czerwoną diodę, która paląc się świadczy o tym, że w lokalu pobierana jest energia elektryczna. Z kolei na wyświetlaczu można będzie dokonywać odczytu kilku parametrów, takich jak między innymi wielkość zużycia energii elektrycznej w kWh, moc maksymalna, czy też grypa taryfowa. Jeśli nasuwają wam się dodatkowe pytania dotyczące odczytu liczników elektrycznych, sprawdźcie, czy odpowiedzi nie znajdziecie na oficjalnej stronie ich dystrybutora: http://www.rwe.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/liczniki-bez-tajemnic.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj