Własna elektrownia słoneczna – wymogi prawne

panele fotowoltaiczne

Własna elektrownia słoneczna – wymogi prawne

Pozyskiwanie energii elektrycznej z promieni słonecznych to kusząca perspektywa w obliczu dynamicznie zmieniających się cen na rynku energii. W większości gospodarstw domowych to właśnie wydatki na energię elektryczną należą do najwyższych. Inwestycja w panele fotowoltaiczne stanowi zatem dobry krok w stronę oszczędności. Jakich formalności musimy dopełnić decydując się na własną elektrownię słoneczną? I czy ta inwestycja jest w ogóle opłacalna?

Instalacja fotowoltaiczna – czy potrzebuję pozwolenia na budowę?

Zgodnie z prawem budowlanym, ogniwa fotowoltaiczne uznawane są za urządzenia budowlane, o ile montowane są na obiekcie budowlanym. Jeśli montuje się je poza tego rodzaju obiektem definiuje się je jako urządzenia wolnostojące. Dlaczego musimy to wiedzieć? W przypadku montażu urządzeń wolnostojących nie zachodzi konieczność dokonywania zgłoszenia ani uzyskiwania zezwolenia na budowę. Co ważne, taki obowiązek nie występuje również w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na budynku, pod warunkiem, że wysokość instalacji nie przekracza 3 metrów. Zachodzi w tym przypadku jednak kluczowy warunek. Instalacja fotowoltaiczna nie może ingerować w zmianę zagospodarowania terenu oraz zmieniać sposobu użytkowania obiektu budowlanego, na którym będzie się znajdować. Konieczność ubiegania się o pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej jest także uzależnione od jej mocy. Gdy przekracza 50 kWp uzyskanie pozwolenia staje się konieczne.

panel fotowoltaiczny

Gdzie montujemy panele fotowoltaiczne?

Instalacja fotowoltaiczna w większości przypadków montowana jest na dachu. Musi on jednak spełniać określone warunki, mowa zwłaszcza o jego stabilności. Z tego też względu przed montażem paneli fotowoltaicznych, dach zostaje dokładnie sprawdzony przez certyfikowanego konstruktora budowlanego (bada on m.in. nośność dachu). Instalacja fotowoltaiczna może także przybierać formę wolnostojącą. Nie należy jednak montować jej na terenach podmokłych i zalewowych. Unikać trzeba również miejsc, gdzie w ziemi prowadzono wcześniej sieć gazową bądź inną infrastrukturę.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – czy to się opłaca?

Wiemy już, że montaż własnej elektrowni słonecznej, która ma produkować prąd na nasz użytek, nie wymaga wielu formalności. Czy jest to jednak rozwiązanie opłacalne? Na początku, warto przyjrzeć się bliżej kosztom instalacji fotowoltaicznej, które w głównej mierze są uzależnione od mocy naszej mikroelektrowni. Szacuje się, że koszt instalacji o mocy 1 kW wynosi 6-8 tysięcy złotych netto. Dla przeważającej liczby gospodarstw domowych wystarczająca będzie instalacja o mocy około 3-4 kW będąca w stanie pokryć zapotrzebowanie na prąd 4 osobowej rodziny. Na uwadzę musimy mieć przy tym fakt, że całkowita kwota inwestycji zależna jest w dużej mierze od mocy instalacji, rodzaju pokrycia dachowego czy też jakości wybranych komponentów. Sporządzeniem dokładnego kosztorysu zajmują się firmy sprzedające energię, posiadające w swojej ofercie także usługi montażu paneli fotowoltaicznych. Należy do nich innogy Polska, która zapewnia swoim klientom bezpłatny audyt fotowoltaiczny.

Inwestycja w fotowoltaikę pociągają za sobą niemałe kwoty, należy jednak pamiętać, że ma ona charakter długoterminowy. Szacuje się, że jej zwrot nastąpi po ok.10 latach. Co więcej, producenci zapewniają, że wydajność modułów fotowoltaicznych wynosi przynajmniej 25 lat. Po tym czasie ich sprawność może spać do 70-80%. Wydajność paneli ma związek także z ich ułożeniem na dachu względem słońca. Za najbardziej optymalny uznaje się montaż w kierunku południowym pod kątem 30°-35° względem ziemi. Wówczas panele fotowoltaiczne są w stanie wyprodukować największą ilość energii.

Co z nadwyżką wyprodukowanej energii?

Instalacja fotowoltaiczna pozyskuje prąd bez przerwy, co oznacza, że w chwili gdy nie korzystamy z energii elektrycznej, powstaje nadwyżka wyprodukowanej energii. Nadwyżkę tę możemy oddać to sieci, a następnie, w okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię, odebrać ją w systemie opustów. Jak wygląda opust w przypadku mikroinstalacji? Jego wysokość jest zależna od mocy instalacji.

  • Instalacja do 10 kW to opust wynoszący 1:0,8, co oznacza, że za każdy 1kWh oddany do sieci właściciel mikroelektrowni możemy odebrać 0,8 kWh.
  • Instalacja powyżej 10 kW to opust w wysokości 0,7 kW za każde 1 kWh wprowadzane do sieci.

Jak się okazuje, inwestycja w fotowoltaikę jest nie tylko rozwiązaniem ekologicznym, które pozwala zmniejszyć nasze rachunki za prąd, ale i nie wymaga licznych formalności. W większości przypadków nie mamy obowiązku uzyskiwać pozwolenia na jej budowę. Co więcej, po upływie kilkunastu lat, instalacja fotowoltaiczna zaczyna produkować darmowy prąd, co oznacza, że nasza inwestycja się zwraca. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na pozyskiwanie energii ze słońca.

 

Zaloguj się Logowanie

Komentuj