Scoring kredytowy, czyli jak bank bada klienta?

sxc.hu

Źródło: sxc.hu

Banki chcą mieć pewność, że pożyczając pieniądze unikną problemów w egzekucji ich spłaty. Narzędzie, która ułatwia im weryfikację klientów to tzw. scoring kredytowy. Czym jest scoring, jak można go poprawić i co ma negatywny wpływ na jego wysokość?

Stabilna praca, pozytywna historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej budowana przez kilka lat poprzez terminową spłatę zobowiązań kredytowych oraz brak zaległości w regulowaniu rachunków, a mimo to bank odmawia udzielenia kredytu? To się niestety zdarza. Wspomniane wyżej  okoliczności to tylko przykład kilku zmiennych jakie banki analizują podczas procesu wydawania decyzji kredytowej.

Do oceny potencjalnego kredytobiorcy stosowany jest scoring kredytowy. – Jest to metoda oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy, zwykle wyrażona w formie punktowej – im więcej punktów tym większe szanse na uzyskanie finansowania. Decydujące znaczenie ma dobór cech podlegających ocenie z użyciem narzędzi statystycznych, mówi Rafał Salach, manager produktu z Gold Finance. Porównuje się profil zainteresowanego finansowaniem z profilem klientów posiadających kredyt. Wyróżniamy kilka rodzajów scoringu kredytowego, ale zawsze ma on na celu oszacowanie prawdopodobieństwa czy dana osoba będzie regulowała przyszłe zobowiązanie finansowe. Im wyższa ocena scoringowa, tym niższe ryzyko banku  na wystąpienie nierzetelności w spłacie kredytu.

Scoring kredytowy – co bank bierze pod uwagę?

Mając świadomość, jakie dane są analizowane przez bank pod kątem obliczania scoringu klienta, możemy lepiej przygotować się do procesu oceny i wpłynąć na zwiększenie szansy otrzymania decyzji pozytywnej. W swojej ocenie bank kieruje się takimi wskaźnikami jak m.in.:

 • zawód
 • wykształcenie
 • wysokość dochodów
 • wiek
 • stan cywilny
 • status mieszkaniowy
 • miejsce i okres zamieszkania pod obecnym adresem
 • liczba osób pozostających na utrzymaniu
 • okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy
 • okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy
 • stanowisko pracy
 • podpisane umowy o usługi telekomunikacyjne
 • posiadane rachunki bankowe
 • posiadanie samochodu
 • referencje bankowe
 • posiadane zobowiązania
 • wykupione ubezpieczenie na życie

- Jak widać, banki analizują wiele czynników, które mogą mieć wpływ na ryzyko niespłacania w przyszłości produktu finansowego. Każda instytucja w stosowanym modelu przypisuje poszczególnym kryteriom inną skalę wag, a zapisy polityki kredytowej dodatkowo wpływają na różnorodne podejście do potencjalnego klienta, mówi Rafał Salach, manager produktu z Gold Finance. Z tego względu w jednym banku mamy możliwość otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej, podczas gdy inny odmówi jego udzielenia.

Jak poprawić scoring?

Bez wątpienia czynnikami, które wpływają na wyższą ocenę scoringową będą:

 • stabilna sytuacja zawodowa
 • brak osób na utrzymaniu
 • ograniczona ilość posiadanych zobowiązań finansowych
 • wyższe wykształcenie
 • wysokie zarobki

Banki chętniej udzielają kredytu osobom rzetelnym, terminowo regulującym swoje zobowiązania oraz posiadającym ugruntowaną pozycję zawodową. Jeśli chcemy, aby postrzeganie nas – przyszłych kredytobiorców w ocenie banku uległo poprawie, należy się zatroszczyć się o stabilną, dobrze płatną pracę oraz zrezygnowanie z części nadmiernie posiadanych produktów kredytowych (najlepszym przykładem są karty kredytowe i niewielkie kredyty konsumenckie). Dzięki temu rosną nasze szanse na uzyskanie finansowania. – Oczywiście tego typu działań nie da się podjąć z dnia na dzień, wymagają one czasu. Starajmy się planować nasze decyzje finansowe i przewidujmy konsekwencje podejmowanych działań. Banki będą bowiem nas oceniać przed udzieleniem kredytu, dodaje Rafał Salach z Gold Finance.

Co źle wpływa na scoring kredytowy?

Jest kilka elementów, które spowodują, że bank obniży ocenę klienta. Są to między innymi:

 • nieterminowość regulowania zobowiązań kredytowych
 • duża ilość posiadanych produktów kredytowych – szczególnie zaciągniętych w krótkich odstępach czasu
 • ilość zapytań kredytowych

Szczególnie  problematyczne dla banku jest zaciąganie przez potencjalnego kredytobiorcę kilku nowych zobowiązań w stosunkowo krótkim czasie, szczególnie jeśli poprzednio nie korzystał z tego typu produktów. Może to bowiem powodować powstanie spirali zadłużenia i wpłynąć na ryzyko nieterminowej spłaty przyszłego zobowiązania.

Przed złożeniem wniosku o produkt kredytowy warto kierować się następującymi kryteriami:

 • spłacaj swoje zobowiązania terminowo
 • nie składaj kilku wniosków kredytowych równocześnie do różnych banków
 • odpowiednio wcześnie zbuduj historię kredytową
 • unikaj chwilówek i szybkich pożyczek
 • zadbaj o stabilne zatrudnienie
 • spłać i zlikwiduj produkty kredytowe w nadmiernej ilości

Warto zacząć już dziś pracować na swój wysoki scoring kredytowy. Jak można zauważyć, na większość kryteriów podlegających ocenie mamy bezpośredni wpływ. Dzięki temu znacznie podnosimy swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku kredytowego.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj